Det er lett å miste evnen til å kommunisere når du utsettes for hersketeknikker, og det er lett å bli “vippet av pinnen”. Det som vanligvis skjer er at du etterpå tenker eller ser hva du skulle ha gjort, men akk forsent! En måte å overkomme denne handlingslammelsen på er å trene mentalt på hvordan du ville takle de hersketeknikker du utsettes for.  Hva burde du ha svart eller hvordan burde du ha reagert? Se for deg mulige situasjoner og øv, øv, øv på måten du ønsker å reagere.

Trenger du en teknikk for å få litt overskudd? Å trekke opp de musklene du bruker når du smiler løser ikke problemer, men kan gi deg overskudd til å ta tak i det som er vanskelig. Bare prøv. Det funker for meg.