Skal du lykkes som leder må du møte de ansattes forventninger.”

Troverdighet er selve grunnlaget for godt medarbeiderskap;
Jeg må fremfor alt tro på deg som leder. Jeg må tro at jeg kan stole på det du sier, at du vil gjøre det du sier, at du er oppglødd med hensyn til kursen som er lagt og at du har kunnskapen og evnen som kreves for å lede.

Min påstand er troverdige ledere får sine medarbeidere til å følge seg i gode og onde dager. Å møte de ansattes forventninger forutsetter at du som leder legger opp en systematisk kartlegging av de ansattes forventningene til deg som leder (og visa versa). Det er deretter viktig å være tydelig på hvilke forventninger du vil tilstrebe å oppfylle. Samtidig betyr det at du må være  tydelig på hvilke forventninger du ikke vil etterkomme.

Legger du til rette for relativt rigide kontrollrutiner er det vanskelig å bli trodd – hvis du samtidig hevder at du stoler på folk.

Lederskap dreier seg om samarbeid;
Uten tilhengere, uten personer som støtter og tror på deg, er du alene og du er ikke i stand til å lede noen noe som helst sted – og uten ledere har ikke ansatte noen som kan tenne deres glød og ingen eksempler å følge og intet kompass som staker ut kursen.

Annonserer du åpenhet medinnflytelse og ikke følger opp med gode arenaer for kommunikasjon og deling av informasjon, så blir du ikke trodd.

Uansett ytre forhold er troverdighet en av de vanskeligste egenskaper en leder kan skaffe seg (det gjelder selvsagt også for medarbeideren). Det er også den skjøreste delen av ditt lederskap. Lederen må gradvis gjøre seg fortjent til den – det kan faktisk ta lang tid; både måneder og år, og den kan mistes der og da. Noen har en tabbekvote, men den varer ikke evig. Har du først mistet troverdigheten så er det omtrent umulig å vinne den tilbake.