Det er helt umulig å forstå «stammespråket» på LinkedIn. Med alle fusjoner og fisjoner og merkelige konstruerte firmanavn og produktnavn blir mye uforståelig. I «gamledager» var det en regel å skrive hele navnet en gang i teksten når en benyttet ikke kjente forkortelser. Nå synes det motsatte å være regelen. Kanskje det som står der er forbeholdt de innvidde, eller er hemmelige koder? Eller kanskje den egentlige meningen er at jeg skal føle meg utenfor?