Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.jpeg

Jeg fortsetter å rydde og har funnet fram mer i serien «gammelt» materiale.
Denne gangen om lojalitet. temaet kan gjerne koples med refleksjoner i serien’ Jobbsøknadens hemmeligheter’.

I jobbsøknadsbrevet finner arbeidsgivere ofte begrepet lojalitet som en personlig egenskap. Når du kommer til intervju kan det medføre at du bli bedt om å nevne eksempler på hva alt du nevner om din personlighet betyr for deg. Da er det viktig å tenkt i gjennom hva du vil svare.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 52e2d7464f5ab10ff3d8992cc62c3e761c3dd6f85257714d70277ad39648_640.jpg

Til din hjelp deler jeg gjerne min definisjon på gjensidig lojalitet:

Lojalitet betyr:  

  • å melde fra når forutsetningene ikke er tilstede for å gjøre en god jobb
  • å argumentere tydelig for sine synspunkter – før beslutningen tas
  • å rette kritikken dit den hører hjemme
  • å korrigere sin leder

Dette er jo ‘tøffe tak’ og blir ofte sett på som noe annet enn lojalitet.

Som du sikkert forstår er begrepet lojalitet noe som forutsetter gjensidighet: det gjelder alle aktører.

Selv i koronatider kan du få nyttig veiledning.

Du finner mer om dette og andre tips omkring jobbsøking på https://stabstrategi.no

Kanskje andre enn deg kan ha nytte av å reflektere over temaet lojalitet, så del gjerne i ditt nettverk. Takk.