Det fortelles en historie om en liten databedrift i USA som ville påskjønne sine ansatte for godt arbeid gjennom året. De ga sine 25 ansatte hver sin kalkun til jul, men bedriften vokste og etterhvert forsøkte ledelsen å kutte kalkunen ut. Ikke overraskende falt motivasjon og produktivitet dramatisk. Bedriften gikk bra og antall ansatte økte kraftig. Stadig prøvde bedriften å kutte kalkunen til jul, men med samme negative effekt. Til slutt valgte bedriften å starte egen kalkunfarm . Det sies at bedriften etterhvert hadde mange tusen ansatte. Moralen er: velg påskjønnelse med omhu!

Sjekk ut denne:
http://www.dagensperspektiv.no/2016/bruk-av-belonning-er-farlig