ENTEN STÅR VI HELT STILLE,  ELLER VI ER PÅ VEI ET STED