Jeg rydder i gamle opplegg og notater, noe skal deles og noe makuleres .

I dag har jeg lyst til å dele en oppskrift jeg fant, om kreativ problemløsning. Den har fungert bra i gruppeprosesser tidligere og tåler kanskje å tas frem igjen?

JEG HAR ET PROBLEM
  1. Problemeieren presenterer sitt problem (eller utfordring om du vil ) og gir en kort bakgrunn.
  2. Teamet gir umiddelbare ideer.
  3. Problemet reformuleres – alternative formuleringer drøftes og problemeier velger en problemformulering.
  4. Teamets medlemmer kommer med sine forslag/ideer til løsning
  5. Problemeier velger en ide/løsning. Gjentar ideen/løsningen med egne ord og sjekker ut med forslagsstilleren. Gir konstruktiv tilbakemelding.
  6. Teamet kommer med forslag til løsning av problemeiers reservasjoner.
  7. Mulig løsning – evaluering og kvalitetssikring/kontroll.
  8. Forpliktende handlingsplan.

Lykke til!

Ta kontakt dersom du vil ha hjelp til å planlegge eller iverksette prosessen