Sikre deg kompetanse (60 studiepoeng) og lederoppgaver som fagarbeider

Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som allerede deltar i effektiviserings- og forbedringsprosjekter eller fagarbeidere og andre som berøres av slike prosjekter. SØK innen 12.desember