Gjennom mer enn 30 år har jeg utviklet utallige opplegg for ledere, medarbeidere, jobbsøkere.
Jeg har valgt å dele en del av mitt materiale på LinkedIn og håper det vil være til nytte for fler.

Dersom du liker dette så håper jeg du vil dele i ditt nettverk.

Kommunikasjon er kanskje den mest fremtredende ferdigheten alle trenger i samhandling med andre: for å utvikle relasjoner, utvide begrepsapparatet, kunne håndtere krevende spørsmål eller avklare forventninger.

Poenget er å unngå ‘ja og nei’ svar, som i denne sammenheng ikke er utfyllende nok.

En måte å skape dialog eller trygg samtale kan være å stille ‘åpne’ eller ‘omformulerende’ spørsmål.
Dette er også en god strategi for å få eller holde kontrollen i en uavklart situasjon!

ÅPNE spørsmål innebærer at svareren gis anledning til å fortelle det han/hun ønsker å meddele –
F. eks.
– Kan du si meg noe om, eller mer om?
– Hva/ hvordan/ hvorledes dette oppsto?
– Hvem andre var involvert?
– Hva er din mening om hva som skjedde?
– Hvilke rutiner har dere på dette området?

OMFORMULERENDE spørsmål gir deg anledning til å prøve om din opplevelse er riktig eller gal.
Du tar utgangspunkt i den andres ytringer.
Noen eksempler:   
– Du sa at, innebærer dette at?
– Jeg oppfatter at du mener at, betyr dette at?

Dette i motsetning til  andre spørsmålsformer som eksempelvis:
Direkte eller dirigerende.
– Direkte: Gikk det bra? Kan dette være ditt problem?
– Dirigerende: Det gjelder altså! Du nevnte at!

Utviklet av: