Et sykefraværet en utfordring for deg eller bedriften?

Oppfølging av sykmeldte og/eller sykmeldtes ledere tilbys. Har lang fartstid fra arbeidslivsenter og NAV. Se mer her: https://stabstrategi.no.