Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 54e4d74b495ab10ff3d8992cc62c3e761c3dd6f85257714c742779d6964f_640.jpg

Svært få ønsker å være borte fra jobben, unntatt når jobben er en viktig del av problemet. Sykefravær kan like gjerne være et symptom på at lederskapet ikke fungerer godt nok. La derfor oppfølging av fravær være ledelse og ikke en administrativ oppgave fordi:

  • Sykefravær påvirker den sykmeldtes selvbilde
  • Sykefravær er ikke en privatsak, men sykdommer er det.
  • Ved sykefravær på 8 til 12 uker risikerer du at bare 50% kommer tilbake i jobb
  • Sykefravær fører til reduksjon eller fravær av virksomhetens kjerneaktiviteter
  • Sykefravær vil koste, uansett hvordan du ser det…..
  • Planlegg reparasjon og forebyggende tiltak nå .

Erfaren og dyktig rådgiver veileder deg til en god prosess.
Se mer; https://stabstrategi.no/sykefravaer-og-lederskap-et-opplegg/