4 sentrale forventninger og forventningenes betydning for ditt lederskap.