Hvorfor snakker vi ikke sammen om det som  former tankene våre og som igjen styrer vår adferd når det finnes god metodikk for å avklare gjensidige forventninger. Er du leder og ikke sikrer deg tilbakemeldinger fra dine ansatte, så er du sannsynligvis både feig og på feil plass. Det krever mot å få forventningene på bordet. Men da kan du velge hva som er viktig for deg å ta takk i for bedre lederskap, for da vet du i både summen og enkeltheter om hva dine medarbeidere forvente av deg som leder. I tillegg vet du nå hva du kan spørre nærmere om – hvis du tør da! Fortløpende åpen refleksjon med dine medarbeidere kan holde dette varmt og bevisst hos deg og dine medarbeidere?

Edgar Schein skal ha uttalt: “Min oppfatning av deg styrer min adferd overfor deg!” Tør du ikke spørre, så får du heller aldri vite hvorfor jeg oppfører meg slik jeg gjør, overfor deg!

Inspirasjonen til mitt lille innlegg fikk jeg av en artikkel i #ukeavisenledelse:
Kanskje både årsaken til dårlige ledere og nøkkelen bedre lederskap ligger begravet i denne tankevekkende artikkelen?

http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/ledelse/-ledere-vet-for-lite-om-medarbeidernes-tanker