Fra kapittel 1. Innledning og hvorfor denne boken.
For den som leser teori om ledelse på nett og ikke minst selvhjelpsbøker for ledere, kan inntrykket fort bli veldig generelt og fragmentert. Noen fremstiller ledelse for komplisert og andre for enkelt. Hvor skal en begynne? Hva passer for meg og kan jeg omsette teorien i praksis? Som ledere trenger vi noe som tvinger oss til å se eget lederskap med nye øyne.

Jeg satser på at du som leser er nysgjerrig på om du kan lære noe nytt, eller kanskje du er søkende etter å finne ut om ditt lederskap fungerer godt nok. Det kan også tenkes at du ikke er leder ennå, men gjerne vil lære mer om hvilke utfordringer du kan møte i ditt lederskap. Uansett, jeg tror at du vil kunne ha stor glede av å studere innholdet og gjennomføre de øvelser og refleksjoner jeg anbefaler.

Den finnes kun i e-bok format.
Debutantrabatt en periode med kode: venn. Du finner den her: https://stabstrategi.no