Jeg kan ikke love deg jobb, men kan love relevant, oppdatert og god veiledning fram til jobb. Alt for mange tenker det verste. Ta høyde for det verste kan være fornuftig som motivasjon for å forkorte jobbsøkerprosessen. Det er også lett å tenke i sirkel, men godt forarbeid og bedre selvinnsikt styrker dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Er du overtallig kan du spørre din arbeidsgiver om bedriften vil dekke veiledningen.

Fint om du vil like og dele😊

desk, work, business

Jeg tilbyr god kunnskap om arbeidsmarkedet og hvordan endre søknadsbrev og CV til din fordel, uten å legge å noe. Målet med søknaden er å bli valgt ut til intervju. Så kommer forberedelsen til intervjuet. Alle intervjuer er ulike. Du kan påvirke en del av innholdet og hvordan du selv fremstår. Trenger du motivasjon for å holde oppe trykket, så tilbyr jeg det også. Ta kontakt. Ser du jobbsøkerprosessen som en investering så øker muligheten for å bli enige. Du finner mer om meg på https://stabstrategi.no og  https://www.linkedin.com/in/perstabell

interview, superior, staff