Jeg kan ikke alltid gjøre noe med alle omstendigheter i livet,
men vi kan alltid gjøre noe med måten vi forholder oss til dem.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er g8abc50453bb1b457f752cf02dd8746643f6df1179bd592102bb1e41e946b59c63e78df4f96449f68add1793dfbd2148f_640.jpg
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-1.png