Definisjon på vellykket lederskap kan virke enkel, men veien dit kan være både lang og kronglete. Det er ikke bare å sette et mål eller å lage en definisjon, du trenger god bagasje for å lykkes. Dette er mitt svar:

5 sentrale nøkler til ditt vellykkete lederskap.
1. Du utfordrer prosessen
2. Du skaper en felles visjon
3. Du gjør dine medarbeidere i stand til å handle
4. Du går selv foran med et godt eksempel
5. Du oppmuntrer hjertet

Mitt bidrag er manuset på min første bok som har arbeidstittelen:
FEM NØKLER TIL ET VELLYKKET LEDERSKAP

Boken tar for seg fem viktige prinsipper for vellykket lederskap, som  jeg har kalt knagger. Disse knaggene skal sikre deg tilstrekkelig bagasje til å møte hverdagen som leder, uansett nivå. Her har du muligheten til å sortere og laste ned all ny erfaring og kunnskap som leder og menneske.

FEM NØKLER TIL ET VELLYKKET LEDERSKAP

Har du knagger av kunnskap til å henge ny kunnskap på,
er det nesten ikke grenser for hva du kan få til eller bidra med.         

Per Stabell

Boken i seg selv gir deg kun innsikt i fem forhold som du du kan velge å henge ny kunnskap og egen erfaring på; i din videre utvikling som leder

Boken er tilegnet deg som ønsker et helhetlig og reflektert grunnlag for et vellykket lederskap.
Du er erfaren leder, ny leder, ønsker å søke lederrollen eller bare kjennskap til hva du bør ha i bagasjen for å lykkes..

Det er sagt om kompetanse at det er summen av kunnskap, erfaring og holdninger som har bruksverdi på arbeidsplassen.

Denne boken har derfor til hensikt å øke din kunnskap, bearbeide din erfaring som leder og ikke minst gi deg noen viktige knagger som kan utfordre dine holdninger. Den gir deg store muligheter for bedre selvinnsikt og mye refleksjon.

Det hele et startet med et foredrag for en gruppe ledere og ble så utviklet videre til et lederseminar, som igjen ble til  flere artikler om lederskap. Nå samler jeg artiklene mellom to permer. Det blir sikkert en digital versjon og kanskje også oversatt til engelsk. Du kan velge å lese eller for bedre utbytte følge mine anbefalinger i boken. Best utbytte vil du nok ha ved å benytte deg av en ‘kritisk venn’ eller mentor.

Flere har allerede sagt at de vil kjøpe boken, enten for å benytte den selv eller for å gi den til noen de ønsker vel i deres lederskap.  Du kan ikke kjøpe boken ennå, men legg gjerne igjen en kommentar for å  antyde om dette er interessant.

Mer om forfatteren på https://stabstrategi.no