Vellykket lederskap er å legge tilrette for at medarbeiderne settes i stand til å gjøre jobben sin best mulig.

Har du knagger av kunnskap til å henge ny kunnskap på,
er det nesten ikke grenser for hva du kan få til eller bidra med.         

(Per Stabell)

Pixabay

Vellykket lederskap forutsetter mer en teknisk eller digital ledelse. Du må ha gjennomført viktige verdivalg som ryggraden i ditt lederskap. Verdiene er som viktige knagger du kan henge ny kunnskap og erfaring på, etter hvert som ditt lederskap utvikles.

Fordi:

Ledelse er som brobygging mellom:
Dine verdier.
Din virkelighet
Dine kunnskaper
Dine erfaringer
Dine holdninger
Ditt menneskesyn
Din ydmykhet
Dine valg
Ditt forhold til kvalitet.
… og de du leder!

Dette forutsetter at du enig i at godt lederskap er avhengig av tillit og samarbeid.

Første knagg: Lederen utfordrer prosessen
Andre knagg. Lederen skaper en felles visjon
Tredje knagg: Lederen gjøre andre i stand til å handle
Fjerde knagg: Lederen går foran med et godt eksempel
Femte knagg:  Lederen oppmuntrer hjertet

Skal du få noe ut av dine ansatte så må du spille på lag. Det betyr ikke at de skal bestemme, men det betyr at de vil kunne påvirke beslutninger og veivalg. Deretter er det ditt ansvar som leder å fatte den endelige beslutningen.

Piet Hein sa det slik:
Den som ønsker å forbedre verden kan med hell begynne i dens sentrum – og starte med seg selv
.

Jeg utdyper gjerne påstanden under hver knagg, men ber deg være konkret på hvilken knagg du ønsker at jeg skal utdype.

Det er vel ikke så overraskende at jeg har et manus til bok om disse temaene.

Du kan lese om mye mere på https:stabstrategi.no