Respekt:
Et tegn på selvrespekt, alminnelig dannelseog sunn folkeskikk.
Betyr at du aksepterer at andre er ulik deg og at du velger å se den enkelte med nye øyne – hver gang!

Vis respekt for den som søker jobb hos deg!

Det er ofte flere gode grunner for hvorfor en vel kvalifisert kandidat ikke blir tilbudt jobben. For at at fantasien ikke skal bestemme grunnen, kan du som arbeidsgiver med fordel bidra til at kvalifiserte søkere som har vært til intervju gis anledning til lære av sine “tapte slag” ved å begrunne vurderingen skriftlig eller la kandidaten ringe.

Jeg tar utgangspunkt i følgende:
Enhver kvalifisert søker som har vært til intervju, men som ikke ble innstilt som nummer EN, er opptatt av hvorfor han (eller hun) ikke var den utvalgte. Han kan ha mange tanker om hvorfor han (eller hun!) ikke var god nok, eller la andre fantasier råde, men det blir en passiv reaksjon etter etter et intervju. De vurderingene som ble lagt til grunn for at han ikke ble valgt, vil han kun bli kjent med dersom han spør.

Et eksempel fra egen praksis:
Som styreleder i en liten organisasjon har det vært ønsket at jeg har deltatt ved ansettelser i sentrale stillinger. Med stor respekt for den eller de som ikke nådde opp etter intervjufasen, har det vært naturlig for meg, som styreleder, å stå til rådighet for spørsmål om hvorfor ikke kandidaten ble innstilt som nummer en.
Det skjer at noen ringer, men ikke ofte.

Du kan bestemme om du ønsker å bety en forskjell for jobbsøkere!