Bruk av mentor gir flere fordeler for bedriften. Her et knippe på 6.

  1. Bedre utnyttelse av ubrukte muligheter
  2. Styrker forståelsen av bedriftens strategier, mål, verdier og prinsipper
  3. Øker graden av kommunikasjon og samarbeid i bedriften
  4. Økt lojalitet, bedre relasjoner i ledelsen og overfor og mellom medarbeidere
  5. Færre energikrevende konflikter
  6. Tydeligere og mer kritiske ledere og medarbeidere

Bruk av mentor har gode synergieffekter. Jeg har tidligere vist til 7 fordeler for den som har mentor og nå til 6 fordeler for virksomheten. Nå gjenstår det bare å sikre seg en mentor, For ytterlig informasjon ta uforpliktende kontakt 91616215 eller per@stabstrategi.no 

Mer om Mentor finner du her https://stabstrategi.no/mentor