All varig endring starter innenfra, også i organisasjoner.
Kumbel sa det omtrent slik: «Ønsker du å forandre verden må du starte i dens sentrum, med deg selv»
Dette er fra et lysark som oppsummering av mitt innlegg om endringsledelse
for en gruppe mindre bedrifter i FRAM programmet på Sørlandet for noen år tilbake.