Jeg bruker ofte modeller eller tankemodeller i min gjerning som veileder og mentor. Denne gangen en modell fra en av mine mange forskjellige lysarkserier. Denne gangen ett lysark fra en serie om kommunikasjon.

Jeg håper du vil finne det nyttig reflektere over alle de barrierene som du til vanlig ikke tar i betraktning når du deler tanker og ideer eller formidler et budskap. Når responsen på idéen eller budskapet ditt ikke er som du forventer, kan du jo sjekke om du får noen svar i denne modellen. Den er gyldig enten du er leder, medarbeider, rekrutterer, jobbsøker, forelder, ektefelle eller venn. Du kan jo lagre den og ta den frem når du lurer på hvorfor det ikke fungerte.

Hvorfor nå som det er ferie for mange? Jo mange er fortsatt på jobb eller lurer på hvordan de skal møte høstens utfordringer når ferien er over. Covid 19 har gitt kapasitet til noen flere som ønsker påfyll i ferien(!) eller når ferien er over. Du kan jo overveie om litt coaching kan være nyttig for deg.
1 til 1 eller digitalt fordi avstand ikke lenger er en hindring, men kanskje en fordel?

Den som deler i sitt nettverk gir sine forbindelser anledning til sine overveielser.
Mer nysgjerrig? Følg med, jeg har mye mere på lager!
Det ligger mye mer på min hjemmeside: https://stabstrategi.no og her på LinkedIn.