Gjennom erfaring som mentor og organisasjonspedagog og studier av ledelseslitteratur har jeg funnet fram til følgende sentrale prinsipper som jeg mener er en god tilnærming til å utvikle godt lederskap

1 Lederen utfordrer prosessen

2 Lederen skaper en felles visjon

3 Lederen gjøre andre i stand til å handle

4 Lederen går foran med et godt eksempel

5 Lederen oppmuntrer hjertet

I denne artikkelen tar jeg for meg det første prinsippet:

Lederen utfordrer prosessen!

Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul, mens andre bygger vindmøller.  (kinesisk ordtak)

Ingen leder som ønsker å skape endringer mangler utfordringer — enten endringene er små eller store — på jobb eller privat.

Ledere sitter ikke og venter på at lykken skal smile til dem — de søker etter og tar fatt i utfordringer. Ingen ting står stille lenger, kravet til omstilling bare øker — det er alltid noen forandringer på gang: nye produkter, prisendringer, kampanjer, endringer i rammevilkår eller organisatoriske endringer som stiller deg på prøve. I tillegg til at kolleger og ledere dukker opp og utfordrer deg.

blackboard board school font handwriting act do make tackle implement be active initiative suggestion incentive kick-off motivation pulse stimulus driving force mainspring impetus occasion drive employment vicarious activity did work exercise function activism effort business commercial craft suggestion motivation motivation motivation motivation motivation employment

Når det kommer forslag fra de ansatte, er en av lederens viktige oppgaver å anerkjenne gode ideer og gi dem sin støtte. Om nødvendig må lederen utfordre systemet for å tilpasse og sikre levekår for nye produkter, tjenester og rutiner.

Lederen vet at nøkkelen til suksess ligger i å lære av feilene og erkjenner at det er en fare for å mislykkes når noe nytt skal testes ut, men ledere er ikke redde for ta sjanser og prøve nye ting.

Nå er det sagt om eksemplarisk lederskap at:

Ledere lærer gjennom å lede, og de lærer best gjennom ledelse i motbakke.
Slik isen former fjell — formes ledere av motgang.

Som leder søker du alle muligheter til å fornye, vokse og forbedre ved å tak i de små tiltakene. Prøv deg fram, ta noen sjanser.

I en virksomhet jeg jobbet med lederutvikling, stilte ledelsen krav til at ledere og ansatte skulle gjøre feil. Fordi du lærer ikke av det du gjør riktig, kun av dine feil. De som ikke gjorde feil i denne virksomheten ble nok ansett som litt pysete.

Det er lov å feile, men du behøver muligens ikke gjøre feil på de fatale steder.

Det er i motgang du styrker din evne til å overleve — i medgang!

 

Fem momenter som gjør deg bedre forberedt til å utfordre prosessen

Bli kjent med dine motiver for å bli leder:
Var det mitt mål å bli leder, eller ble det bare slik og hvordan påvirker det mitt lederskap?

Sett deg personlige mål for ditt lederskap:
Å sette mål forsterker muligheten til å nå dem og personlige mål og verdier legger føringer for lederskapet.

Avklar ditt forhold til dine medarbeidere:
Ser jeg på mine medarbeidere som et aktivum eller er de egentlig bare i veien?

Bestem deg for å handle proaktiv:
Vente til det brenner eller planlegge fremtiden nå?

Analyser hvordan du bidrar til å fremme eller hemme prosessen:
Er jeg feig eller modig og kan jeg konkretisere mine bidrag et bedre lederskap?

Vi glemmer fort.
Noter gjerne noen refleksjoner til hvert moment over som du ønsker å jobbe videre med.

Neste gang: Skape en felles visjon —  og samle om felles mål.
Det andre prinsippet for å utvikle godt lederskap:

Det er ikke nok at du som leder, ser retningen og målet. Alle trenger en kurs å gå etter og du må stake ut en kurs for dine medarbeidere slik at også de kjenner retningen — og så må du angi mål, delmål og resultatkrav så de vet hva de skal oppnå.

Følg med!

Din respons blir satt stor pris på!   Håper du kan tenke deg å kommentere eller stille spørsmål.
Del gjerne med andre som du tror kan ha glede av denne artikkelen, eller kanskje følge med på en reise gjennom alle 5 prinsipper for godt lederskap.

Jeg har laget et samtykkeskjema:  http://eepurl.com/dyew95 .
For deg som ønsker oppdatering av tjenester og nyttig informasjon.