Mange ledere mangler dessverre konkret kunnskap om hvordan de oppleves. Den som mangler kunnskap om hvilke. forventinger medarbeiderne har til deg som leder vil ofte ikke forstå hvor og hvorfor problemer oppstår. Mange har nok en anelse eller magefølelse om hvor de står. Blir du kjent med dine medarbeideres forventninger så kan du velge å gjøre noe med det. Er det forventinger du ikke ønsker å gjøre noe med, så får du en god anledning til å formidle det også.

Jeg har vært så privilegert at jeg har fått lov til å kartlegge mange ledere, i private som i offentlige virksomheter, om hvilke forventninger medarbeiderne har til sin leder.

Tenk å få innsikt i hvilke forventninger dine ansatte har til deg, og dermed i hvilken grad ditt lederskap er forankret hos dine medarbeidere. Og hvor er dine forbedringsområder! Høres ikke det mer spennende enn skummelt ut?

Uansett hvilke tilbakemeldinger lederne har fått gjennom kartleggingene, sier alle at de opplever seg som heldige; denne nye kunnskapen ville de ikke vært foruten! Dette gjelder uansett om lederen har fått tilbakemelding om hvor de gjør det bra eller hvor de har sine forbedringsområder.

Alle ledere har et potensial for bedre lederskap, hva med deg?

Du kan jo bruke noe av sommeren til å reflektere om hvor du fyller dine medarbeideres forventninger og hvor du aner det kan være grunnlag for mer kunnskap. Ta kontakt om du ha bistand.

Den som ønsker å forbedre verden kan med hell starte i dens sentrum, med seg selv. (Kumbel)