I 2020 vil stabstrategi.no satse på å dele jobbsøkingens hemmeligheter med interesserte.

Dette er et unikt tilbud til deg som er jobbsøker, vurderer ny jobb, og for virksomheter
som må eller vurderer nedbemanning og  vil bidra aktivt til å styrke de ansattes muligheter
på arbeidsmarkedet.

Sted Arendal eller lokalt nær deg.

Hver samling vil vare ca 3 timer, pluss 1/2 time individuell veiledning.
Du velger selv om du ønsker å delta på en eller flere samlinger.
Hver samling vil kun ta et begrenset antall deltakere.

Samling 1 er analyse og forutsetninger for et godt oppsett og innhold av ditt søknadsbrev
Samling 2 er innføring i hvordan du kan digitalisere jobbsøkingen og er et samarbeid med Visible Solberg.
Samling 3 er om hvordan du setter opp en CV som former et bilde av deg som jobbsøker.
Samling 4 handler om hva som skal til for å møte godt forberedt til intervju.
For den som ønsker oppfølging med ytterlig påfyll vil vi tilby en portal på nett
eller ytterlige samlinger lokalt, over noe tid.

Interessert eller vil vite mer, send en melding.

Den første samlingen: Jobbsøknadens hemmeligheter, er allerede kjøpt inn av NAV Arendal.

Vil sette pris på om du vil like og dele artikkelen.