Et møte på jobben er enten vellykket eller bortkastet. Grunnen til at noen møter er bortkastet er som regel sammensatt. At faste kontormøter kan bli til omtrent som en ulykke er vel ikke helt ukjent: “Hva skal vi ta opp i dag?” En hovedgrunnene kan være at det ikke gis åpning for å reflektere eller snakke sammen i forkant, eller evaluere i etterkant, om hva som skal til for at det skal bli et vellykket møte. En enkel og uformell evaluering eller oppsummering som avslutning på møtet kan gjøre underverker. En definisjon og noen reflekterende spørsmål kan være nyttig som bakgrunn for den som ønsker bedre møter. Da kan du utfordre ledelsen til en enkel refleksjon før neste obligatoriske møte på jobben? Min definisjon og mine spørsmål finner du her: https://www.dropbox.com/s/14pbx5lks6yu02z/m%C3%B8te%20def%20rev%201.ppt. Fungerer det, så hadde det vært hyggelig med en tilbakemelding.

.