Vi har alle møtt fordommer privat eller i arbeidslivet i en eller annen form. Det kan være egne fordommer eller andres fordommer. Har vi bestemt oss på forhånd skal det mye til for å endre syn.  Min erfaring er at vi i hovedsak leter etter å få bekreftet vårt syn; F.eks. Et førsteinntrykk av en potensiell søker til en stilling, eller vi har bestemt oss for at kun en mann eller en kvinne kan fylle stillingen.

Jen fant en interessant artikkel på forskning.no som kanskje kan få deg til å unngå fordommer. http://www.forskning.no/artikler/2014/mai/392364