Det er menneskelig at de fleste nye ledere ønsker å ville markere seg. Dette kan i noen sammenhenger få katastrofale følger. Ansvaret for dette ligger hos styret som velger ny leder og ikke legger nødvendige føringer i videre drift av virksomheten. Les mer her: Ny sjef, nye problemer – Ukeavisen Ledelse http://www.ukeavisenledelse.no/2014/ny-sjef-nye-problemer  (tidligere lagt ut 26.januar 2014)