Til deg som ønsker et godt fundament for ditt lederskap eller ønsker å utforske hva du bør ha i ryggsekken som ny leder:
E-boken: “Ut av lederskapet…”, som du finner på https://stabstrategi.no.

Du kan benytte e-boken som den er eller skrive ut som en arbeids – / oppslagsbok. Lettleste og nyttig i et enkelt a-4 format på 56 sider. Du kan benytte den til selvstudier eller i gruppe med kolleger. Best resultat blir nok om du har anledning til drøfte innholdet med en mentor/veileder, eventuelt en kritisk venn. Den har større bruksverdi som en arbeidsbok enn som lesebok.

Knut Wollebæk sier følgende om boken:
“Jeg har også hatt glede av din bok, så full av livsklok erfaring konsentrer på så få sider at også travle ynglinger vil lese den, de trenger det !”

Han er forfatter av bl.a. av boken:
Makt og fortrøstning: Norsk lederutvikling i historisk perspektiv. (Kolofon forlag 2016)
Min første reaksjon: Boken burde være en naturlig fagbok i alle institusjoner med lederopplæring og på alle lederes nattbord. Fantastisk levende beskrivelser av utviklingen av lederskap i et detaljert historisk perspektiv.

Lykke til!   Jeg tar selvsagt gjerne tilbakemeldinger til epost: pestabel@gmail.com

Hyggelig om du vil dele.