De gode spørsmålene hjelper deg til å finne høyde og retning

For å si det som Marcel Proust kunne ha sagt det:

En oppdagelsesreise er mer enn å finne nytt land,
det er også å kunne se med nye øyne