Ta dine medarbeider med i prosessen. Les mer om forutsetningene for å lykkes her: http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/inkluderende-arbeidsliv-er-et-fremtidsbilde