På tross av, eller kanskje på grunn av, min allsidige og brede bakgrunn og erfaring har det vært på tide for meg også å spisse hva og hvem jeg ønsker å jobbe med ‘når jeg blir voksen’.

Tiden går sannelig fort, vi er snart halvveis i august. Da er muligens tiden inne til å reflektere litt over ståa, for den som ennå ikke har helt bestemt retningen på kort og lang sikt.

De siste årene har det blitt spisset mot ledere og andre med krevende eller ensomme jobber (feks. kunstnere, gründere og jobbsøkere), som ønsker en erfaren og uavhengig samtalepartner og veileder, for å bli bedre kjent med seg selv og sine ubrukte muligheter og ressurser. Noen ønsker å skape litt forandring i livet, andre ønsker å finne andre tilnærmingsmåter. Noen ønsker en samtalepartner for påfyll av kunnskap og veiledning for å beherske en endringsfylt og travel hverdag.

I tillegg til organisasjonsutvikling er min styrke den personlige samtalen som lederstøtte eller annen type veiledning.

I denne tiden med Covid 19 har det blitt god tid til å skrive. For meg betyr det artikler, innlegg og respons til innlegg på LinkedIn. Jeg har også fått kontakt med mange spennende mennesker i denne sammenheng. Digitalisering, klima og det grønne skiftet preger hverdagen for de fleste. Den stabiliteten jeg vokste opp som ung, har blitt til konstant endring. Både i hverdag, sosialt , i utdanning og i arbeid. I min praksis har oppdrag av alle slag vært preget av å dele kompetanse, metoder og verktøy. Alt jeg skriver skal være gjennomsyret av det. Ikke moralisering, men praktiske verktøy og metoder. Fordi jeg er opptatt av å dele kompetanse fra et langt og allsidig yrkesliv, velger jeg jevnlig å dele artikler fra mitt rikholdige arkiv på min hjemmeside og her på LinkedIn.. Det sies at den som veileder andre, lærer mest.

Behov eller ønske for ekstern bistand kan oppstå plutselig eller som et resultat motstand eller usikkerhet over en  periode. Det er dessverre ikke vanlig med en uavhengig samtalepartner utenfor egen virksomhet på kort eller lengre sikt.

I dag er det vanlig å ha kontakt på mobil eller over nett. Jeg husker at jeg hadde veiledning på mail og mobil allerede på 90 tallet. Den gang møttes vi kanskje en eller to ganger. Resten foregikk på mail og mobil. I dag er ikke geografi en hindring. Fordelen er at du kan få den samme veiledningen enten du bor i sør eller i nord.

Jeg har vært svanger med en bok over flere år. Det er dessverre en utfordring å avslutte flikking på teksten og innhold. Men det siste er at at mitt bokmanus nå oversendes et forlag til vurdering. Temaet er selvsagt noe om ledelse og lederskap. Jeg håper boken vil falle i smak også hos de som er opptatt av personlig lederskap eller selvledelse.

Som en som leste manus skrev til meg: ‘Denne boken ville jeg ha trengt for 30 år siden’.

Med lang og bred erfaring fra virksomheter i privat og offentlig sektor som leder og som veileder lar jeg meg fortsatt forundre over at mange ikke er mer bevisste på egne roller og mandat, og hvorfor ting blir som de blir i kommunikasjon og samhandling. Men når den subjektive virkeligheten blir stykket opp i sine enkelte faktorer blir det lettere å oppdage utfordringene.

I boken har jeg konsentrert innholdet om 5 forutsetninger jeg oppfatter at ledere generelt bør ha i ‘ryggsekken’ når de skal lede seg selv og andre. Ledelse er et omfattende begrep og har vært utsatt for mange definisjoner til alle tider. Men enkelt sagt: Der hvor to personer møtes for å ‘leke’ eller gjøre et stykke arbeid, vil gjerne en av dem ta ledelsen. Det betyr at at det kan være nyttig for veldig mange å fylle sin ‘ryggsekk’ med gode forutsetninger for lederskap. Jeg tenker ikke bare på de med et formelt lederansvar ,eller de som vurderer eller ønsker å bli ledere og de som vil vite mer om lederskap. Målgruppen omfatter de som leder andre eller kun seg selv: undervisere, spesialister, medarbeidere, coacher, mentorer, grūndere, jobbsøkere, tillitsvalgte, for å nevne noen.

Mitt liv, sosialt og gjennom arbeid, er preget av møter med mange spennende og interessante mennesker, på mange arenaer, i inn og utland. Mennesker fra alle samfunnslag. Jeg er nysgjerrig og åpen for ny viten om mennesker, utdanning og yrker og av den grunn bygger jeg nettverk på LinkedIn. Jeg synes jeg hele tiden jeg lærer noe nytt om mennesker og deres bakgrunn, utdanning og yrkesliv. Noen har eller får jeg selvsagt bedre kontakt med enn andre, men siden alle er forskjellige blir de som biter i et stort puslespill som aldri blir komplett.

Har du knagger av kunnskap til å henge ny kunnskap på, er det omtrent ingen grenser for hva du kan få til eller bidra med! (Per Stabell)

Dersom du også er litt nysgjerrig og liker å vite mer om ditt nettverk så håper jeg at denne oppdatering gjør deg litt bedre kjent med meg. Kanskje min kompetanse eller det jeg deler kan være nyttig for deg, eller noen i ditt nettverk som ønsker å utforske sine ubrukte muligheter og ressurser?

Følg meg gjerne for oppdateringer på https://stabstrateg.no og LinkedIn. (Her finner du også noen referanser, om det er viktig).

Med ønske om en fortsatt god sommer. 😀 Per