Jeg fant dette opplegget i arkivet over tidligere foredrag og seminarer og fikk lyst til å dele det med deg som ønsker å utvikle deg selv eller dine ledere og nøkkelpersoner. Artikkelen blir en del av min bok om lederskap.

En smakebit om lederskap

Ønsker du selvmotiverte ledere og nøkkelpersoner?
La dem få innsyn i et landskap fylt av forutsetninger, prinsipper, krav og veier til bedre lederskap. Lederskap er ikke nytt for ledere. Lederskap utøves hver dag og dermed blir det blir enten godt eller dårlig.
Et opplegg for deg som ønsker å utvikle deg selv, dine ledere og andre nøkkelpersoner. Formålet med opplegget er å introdusere en ramme for forståelse av lederskap og så antyde noen veier inn i bedre lederskap. Først koples lederskap opp mot den virkeligheten som omgir oss og går så gjennom et bakteppe med 5 knagger for vellykket lederskap. Tilslutt en oversikt over hvordan ansatte ser på ledere og hva som skal til for at de vil å stå last og brast med lederen.  

Når du vet hvor du vil, ta da det første skritt.


Den virkelige oppdagelsesreisen går ikke ut på å lete etter nytt land – men å se med nye øyne. (Marcel Proust)

Opplegget er delt opp i 4 kapitler.
Først koples lederskap opp mot den virkeligheten som omgir oss og så følger 5 prinsipper eller knagger for vellykket lederskap. Til slutt antydes det hva som skal til for at ansatte ønsker å stå last og brast med lederen.

Kap. 1:

Egne motiv og lederegenskaper; en refleksjonsøvelse
Refleksjoner over meg som leder og over egne lederegenskaper:

  1. Hva ledet til at jeg ble leder?
  2. Hva er mine personlige mål for mitt lederskap?
  3. I hvilken grad oppleves jeg som en troverdig leder?
  4. Hva med min fremtidsorientering og gir jeg mine medarbeidere en retning å jobbe etter?
  5. Opplever mine medarbeidere handlingsrom nok til å handle på egen hånd eller i team?
  6. Hva med mitt eksempel for mine medarbeidere?
  7. I hvilken grad gir jeg hensiktsmessig ros og ris til mine medarbeidere,
  8. Hvordan feirer jeg fremgang og suksess?

Kap. 2

Innføring i et rammeverk for å sette det inn i virkeligheten, inklusive noen myter.

Kap. 3

En gjennomgang av 5 prinsipper for bedre lederskap med noen antydninger av hvordan bli bedre.

Kap. 4

Noe om hvordan ansatte ser på ledere og deres forutsetning for å følge ledere i motgang og medgang

Som arbeidsmetodikk etter hvert kapittel er min anbefaling at du lager et lite notat med dine refleksjoner over hvert spørsmål. Kan være nyttig for å etterse om du endrer syn på ditt lederskap

Vil du ha resten av denne artikkelen så send en melding (f.eks.: Send meg resten av artikkelen)
Hele artikkelen er ment å gi innsyn i et landskap med noen forutsetninger, prinsipper, krav og veier til bedre lederskap.

Jeg hjelper ledere gjennom veiledning, lederstøtte m.v.
Du finner mer om meg på Linkedin og min hjemmeside.