Lederskap er noe organisk. Du blir ikke bedre leder enn dine medarbeidere åpner for. Så det avhenger av deg at du legger til rette for akkurat dine medarbeidere, som selvsagt er helt ulike alle andre medarbeidere. Det er en grunn for at noen virksomheter har forstått at ledere, nye og ‘gamle’, bør ha en ekstern samtalepartner eller mentor for å kjenne seg igjen i dette landskapet og ta seg tid til å bli bedre kjent med seg selv og sine utfordringer. Ekstern for å måtte sette av tid til refleksjoner og kunne intern maktforskyvning.