Hva med ditt potensial?

Mange bedriftsledere og andre i ledende jobber bruker lite eller ingen tid til å utforske sine ubrukte muligheter og ressurser. Mest fordi alt går for fort og tid til å reflektere har blitt en tilbakevendende mangelvare men også fordi det er liten tradisjon for å hente inn en samtalepartner. Erfaringen er at mange kommer langt med bare få timer veiledning. Bare det å kunne reflektere sammen med en erfaren utenforstående kan utgjøre forskjellen.

tablet, screen, device-5628298.jpg

Vil du gjerne bli bedre kjent med deg selv og hvorfor ting blir som de blir, så er det en god start. Med digitale plattformer er avstand ingen hindring og i noen sammenhenger en fordel. Jeg har lang og bred erfaring og i tillegg til andre ferdigheter er min styrke den personlige utviklings- eller endrings-samtalen. 

Etter en lang tid med korona med mye isolasjon og lite felles aktiviteter, har jeg noe ledig kapasitet og gode verktøy til å hjelpe deg. Du kan ha en enkel problemstilling du vil reflektere over eller noe mer omfattende som krever en lengre prosess. Kanskje du egentlig bare ønsker bli bedre kjent med deg selv? Økt bevissthet omkring egne kommunikative ferdigheter kan være en meget god start. 

tin can, speak, talk-238488.jpg

En vet jo egentlig ikke når behov for ekstern bistand oppstår. Noen i ditt nettverk vil kanskje også ha nytte av en samtalepartner? 

Ta kontakt nå for å avklare om vi har kjemien som skal til for å lykkes. Stikkordet er Samtalepartner!

Du finner mer på https://stabstrategi.no og Linkedin (Her finner du også noen anbefalinger).