Det er lite med ‘enkle løsninger’ i den alminnelige verden. Ingen andre kan gjøre jobben for deg, enten oppgaven er å utvikle godt lederskap, medarbeiderskap, personlig lederskap, endringer i ditt liv eller jobbsøk.

Jeg leser noen ganger: “Resultatet er garantert dersom du følger oppskriften, eller bare gjør som jeg sier!” Hvis det lyder for godt til å være sant, så er det gjerne det.

road, away, straight

Forskjellen på veiledning og råd kan grovt forenklet forklares slik:
VEILEDNING er en læringsprosess der du tar valgene selv ut fra de bevisste svar du finner som resultat at av gode (kloke) spørsmål. Ansvaret og beslutningen er din.

RÅD kan være kvalifiserte forslag til løsninger som andre gir deg ut fra deres erfaring. Det er ingen ting galt i det, men det betyr at andre gjerne gjerne gjør en del sentrale valg for deg. Du må leve med resultatet av andres vurderinger, men hvem skylder du på hvis det ikke fungerer?

Både veiledning og råd forutsetter at veileder/rådgiver virkelig gjør seg godt kjent med deg og dine forutsetninger for å bedre selvinnsikt.

“Gjøre det sjæl” betyr at du, i en læringsprosess, må fatte beslutninger og gjøre valg i tråd med din egen oppfatning av dine verdier, kompetanse, egenskaper og din personlighet. Det er vel få ting som gir så mange skuffelser og nedturer som når andre gjør valgene for deg og garanterer resultatet.

Ønsker du bistand til hvordan du enda bedre tar egne valg så finner du meg her. Jeg sitter med spørsmålene.
Avstand er ingen hindring. Er du lokal på Sørlandet kan velge 1 til 1 ellers tar vi det digitalt.

Når du ‘sjæl’ tar valget er resultatet din fortjeneste.