Ønsker du en vei til selvinnsikt og bedre kjent med dine verdier – for å styrke ditt lederskap? Ta en titt her: https://stabstrategi.no/veien-til-utvikling-av-bedre-lederskap/.