Serien Godt Lederskap er en drøfting av 5 sentrale prinsipper som du, som leder, kan ta med deg som ballast inn i sitt lederskap, både som ny eller gammel leder.

I dette kapitlet  er en drøfting av det femte prinsippet, det siste og muligens det viktigste.

Prinsipp nr 5: Lederen oppmuntrer hjertet.

En oversikt over 4 foregående prinsipper som er drøftet tidligere.

1 Lederen utfordrer prosessen
2 Lederen skaper en felles visjon
3 Lederen gjøre andre i stand til å handle
4 Lederen går foran med et godt eksempel


5 Lederen oppmuntre hjertet

Uten dette femte prinsippet prinsippet så kan alt det forutgående være bortkastet tid!

Kjærlighet og anerkjennelse er lederes best bevarte hemmelighet.

Noe av den best bevarte hemmeligheten til fremgangsrike ledere er kjærlighet og anerkjennelse: De er glade i å lede, glade i dem som gjør jobben sin, glade i det bedriften produserer og glade i dem som bruker det bedriften produserer. Evnen til å lede har sitt utspring i hjertet, ikke i hodet.

Folk liker å bli verdsatt for det de gjør, men du trenger ikke overøse dem med penger og premier; det er  nok at din anerkjennelse er og oppleves ekte.

Ekte omsorg

Det er strevsomt å ikke ha suksess. Folk blir slitne, frustrerte og motløse. De trenger tilbakemeldinger som viser hvor de står og oppmuntres til å gå videre. Bløffmakere med store ord og fakter gjennomskues. Derimot, handlinger som uttrykker ekte omsorg gir mot til å stå på.

Oppmuntring og ros

Anerkjennelse og feiring av suksesser er noe en ikke spøker med. Oppmuntring og ros er en viktig del av lederskapet og når en bedrift iverksetter tiltak for å heve kvaliteten på sine tjenester eller produkter, starter opp drift etter en driftsstans, eller har vært gjennom større eller mindre forandringer, må de ansatte oppleve en eller annen form for anerkjennelse eller belønning for å bekrefte at den enkeltes bidrag er i overensstemmelse med bedriftens verdier og prinsipper.

Å anerkjenne andres bidrag er en sammensatt prosess.

Utvikle selvtillit gjennom forventninger og selvbekreftelse
Være positiv og forventningsfull
Bruk av belønning og knytte belønninger til resultater

Din kjennskap til dette gjør det lettere å stimulere og motivere andre.

Forventninger og Selvbekreftelser

Utvikle selvtillit gjennom tydelige forventninger. Det er viktige fordi vi bruker dem til å skape vår virkelighet.
Uttalte, konkrete forventninger gir tydelighet. Eierskap til forventningene styrker muligheten for at de blir selvoppfyllende. Oppfylte forventninger gir selvtillit.

Når andre gir uttrykk for de tror at du vil lykkes, eller ikke vil lykkes, så øker muligheten for at de får rett.Sier du derimot til deg selv at dette vil du ikke få til — så får du gjerne rett. På samme måte når du sier til deg selv at dette vil gå bra –så øker muligheten for det.

Selvbekreftelser eller trossetninger er annen måte å håndtere dette:

Eksempler: Respekt og Troverdighet

Vi har respekt for hverandres egenart i vår virksomhet: — da er det jo dumt å skjelle ut folk fordi de er uenige med deg!
Troverdighet er forutsetningen for tillit: — da fungerer det dårlig å være uærlig.

Belønninger

Vi gjentar gjerne adferd som belønnes, unngår adferd som blir straffet og dropper adferd som ikke gir resultater. Vi mister raskt glød og interesse hvis vi ikke får oppmerksomhet. Enkel spontan ros er kanskje den mest virkningsfulle. Får du ros etter fortjeneste så tåler du også ris. Ufortjent ros vil ofte ha motsatt effekt. Uansett er nok de fleste ledere relativt kreative når det gjelder belønning, bare du husker å gjøre det personlig. Individuell belønning er bra for individuelle prestasjoner, men en farlig vei dersom du ønsker å utvikle samarbeid og team.

heart, sweetheart, leaf

Historien om den lille IT virksomheten som valgte å gi sine ansatte, 25 i tallet, julegratiale i form av en kalkun til hver, kan stå som et eksempel på hvor viktig det er å se fremover. Etter hvert ble kalkunen som bonus oppfattet som et rent pliktløp. Ledelsen ønsket å fjerne kalkun som bonus, men ga opp da produktiviteten gikk drastisk ned hver gang dette ble tatt opp. Bedriften blomstret og bedriften måtte etter hvert etablere eget oppdrett av kalkuner. Bedriften ble svært stor. Se for dere pakking og utdeling av 25000 kalkuner.  Bedriften klarte ikke å fjerne kalkunen som julebonus.

Belønningssystemer som er utviklet i samarbeid med de ansatte gir et personlig forhold til belønningen og vil nok se annerledes ut enn når ledere gjør det alene.

Hvordan motivere?
Kanskje denne oppskriften fungerer for deg:
Spontane feiringer av seire og oppnådde resultater gir best effekt og huskes lengst.

Nå som du er kommet til  det 5. og siste prinsipp, bør du kanskje planlegge din egen feiring?

Ta noen minutter og reflekter over dette kapitlet. Du får mer varig nytte om du noter ned dine egne kommentarer.

Følg med: det kommer en fortsettelse:

Kapittel 6:  Noe om hvordan ansatte ser på ledere
kapittel 7 : Veien til utvikling av bedre lederskap. En oppsummering

Håper du vil følge med til reisens slutt. Hvem vet, kanskje bare er en ny begynnelse?

Jeg vil sette pris på om du vil kommentere eller stille spørsmål.
Del gjerne med andre som du tror kan ha glede av å følge denne lederskapsreisen.