Ledere (og virksomheter) som kun fokuserer på kunder, brukere eller pasienter, overser mellomleddet; medarbeideren. Dette opplever jeg som et særtrekk, spesielt i offentlige virksomheter. Det er medarbeiderne som er verktøyet. Uten oppmerksomhet og godt vedlikeholdehold blir resultatet deretter. Ledere, på alle nivåer, som leter etter ubrukte muligheter og ressurser, bør mobilisere mot til å reflekterer over dette i fellesskap med sine medarbeidere.

Du finner dette og mye mer i denne linken:
http://www.ukeavisenledelse.no/2013/tvil-og-forsiktighet-er-viktige-karaktertrekk-hos-ledere?utm_source=apsis&utm_medium=email

Innlegget er tidligere publisert 18. november 2103 på www.stabstrategi.com