NAV får mye pepper i Frisch-senterets siste rapport.

Nav-kurs reduserer sjansen for å få jobb, ifølge forskning
http://www.aftenposten.no/okonomi/article7616949.ece

Jeg har mange år i NAV bak meg (nå pensjonert),  og har følgende råd til NAV sentral og lokalt:
“Vær tydelige på hvilket menneskesyn som preger all veiledning og alle typer tiltak, og våg å bli etterprøvd”.

Det betyr mer enn å skrive ned et menneskesyn. Det må inn i ryggmargen på alle i NAV.
Jeg foreslår at NAV tar utgangspunkt i de tre følgende positive påstander:
Alle brukere og medarbeidere er like verdifulle.
Alle brukere og medarbeidere har et ubrukt potensial.
Mennesker vokser på utfordringer, spesielt når de opplever å bli tatt på alvor.

Jeg har flere positive påstander på lager.

NAV vil lykkes hvis hver enkelt medarbeider utvikler minst 2 personlige “jeg skal………” setninger,  og som de ønsker bli testet på hver dag i møtet med kolleger og brukere. Det blir virkelig til noe om den enkelte medarbeider er tydelig og synlig med sine “jeg skal…..” setninger.

Jeg har prøvd det og det funker, men det må inn i ryggmargen.