Hvor mange har  jobbet på en arbeidsplass der lederen har brukt tid på å avklare medarbeidernes forventninger til møter?

Interessant innspill om møter: Les mer hos forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2014/juni/393910

Det finnes mange typer møter og det finnes dyktige og dedikerte ledere og medarbeidere, der møter gir de forventede resultater.
Men generelt opplever nok de fleste, kanskje spesielt i offentlig sektor, at det avholdes for mange møter. Det kan virke som møter er svaret på de fleste utfordringer. For mange møter kan gjerne en agenda uten at den følges . Noen møter er også uten reell mål og mening; det ble bare slik. Det finnes også møter som oppleves som rene friminutt. Sjefen innkaller fordi han må(!).  Andre møter blir en suppe av saker og uten oppsummering eller forpliktelser for noen.

Det har kommet mange gode forslag til flere måter om hvordan avvikle møter på;
Begrense møter til 20 eller 50 minutter, stående og gående møter. Sette møtetidspunkt til 10 minutter på hel eller halv time.

Jeg prøver meg på følgende definisjon på møte, fokusert på hvem, hva og hvorfor:
Et møte er en forsamling viktige deltakere.
Forutsetter at alle har noe å bidra med
Dreier seg om problem som angår dem alle
Skal lede fram til beslutninger og resultater
Forutsetter hensikt og mål

Yogi Berra skal ha sagt følgende:
Jeg vil gjerne takke alle som gjorde dette møtet nødvendig.”