Her et lysark fra min presentasjon om Inkluderende arbeidsliv.

Sykefraværet er stort i Arendal kommune. Her er mitt innspill.