Sykefraværarbeid er mer enn rutiner og administrasjon
– det er god økonomi, vellykket teamarbeid og godt lederskap.

Ser du noen muligheter for meg?

For mange virksomheter ser fortsatt på sykefraværet som noe privat.
Sykdommen er en privatsak, men ikke fraværet og kan være et symptom på underliggende svakheter i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Opplegget skreddersys virksomhetens størrelse, utfordringer og behov.
Det kan leveres i flere former, f.eks. seminar, kurs over tid eller i kombinasjon med et opplegg i teambygging ut fra behov og anledning.


Mål og hensikt:
Bidra til å redusere sykefraværet gjennom bevisstgjøring, ny kunnskap og som del av lederskapet i virksomhet.
Legge grunnlaget for gode rutiner for forebygging og oppfølging ved sykefravær

Målgruppe:
ledere og tillitsvalgte

Temaer:
– Sykefravær og noen tanker om hvorfor
– Hvordan forholder vi oss til fravær på min arbeidsplass? (Kartlegging)
– Sykefravær: holdninger, forventninger og konsekvenser
– Hvem bærer kostnadene for manglende nærvær
– Sykefravær og lederskap, medarbeiderskap, psykososialt arbeidsmiljø
– Rutiner for forebygging og håndtering av fravær
– andre forhold av betydning

Metoder:
– Forhåndskartlegging med 8-10 påstander
– Innledninger over angitte temaer
– Summegrupper, plenumssamtaler
– Gruppeøvelse («øvelsen: tror jeg eller vet jeg?»)

Hjelpemidler: AV og Flip-over
Bordoppsett: U-bord
Sted: etter avtale
Tid og tidsbruk: etter avtale

Ansvar for opplegg og gjennomføring:
Per Stabell, mentor og motivator
(Tidligere bla. rådgiver i Arbeidslivssenteret i Telemark)