Fra mitt store arkiv deler jeg gjerne med deg.

files, paper, office

Tilbakemelding/evaluering med struktur
kan gi god effekt når du er ansvarlig for og som deltaker i gruppeaktiviteter

group, team, feedback

De fleste vil ha nytte, og gjerne også glede, av å få strukturer tilbakemeldinger.

  1. Den enkelte besvarer sin oppgave uten avbrytelser.
    (
    De andre i gruppen kan med fordel notere momenter under selve fremføringen.)

2. Etter at oppgaven er besvart:
Først egenvurdering fra den som har besvart oppgaven
* ett konkret moment/område som ble opplevd bra!
* ett moment/område som kan bli bedre!

3. De andre i gruppen gir tilbakemelding – en av gangen:
Ett konkret moment/område du opplever var bra!
Ett konkret moment/område du opplever som bør jobbes med!

4. Når alle i gruppen har gitt sin tilbakemelding:
Den som har besvart oppgaven gis anledning til å kommentere opplevelsen av å få tilbakemelding, og på denne måten, og må gjerne kommentere den enkeltes tilbakemelding.

Eksempler på momenter/områder du kan gi tilbakemelding på
Når det fremføres tekst:
Styrke, høyde, uttale, betone, lukket, pauser, flyt, hastighet, høytlesning, innlevelse, kroppsspråk, begeistre, trygg, pust, artikulasjon, intonasjon, fokus, energi, tonefall, bevegelse, stemmebruk, lange ord, sluke deler av ord……….

Når det gjelder annen type oppgaver_
Her kan gruppen med fordel, på forhånd, bli enige om hvilke momenter eller områder som er nyttig for tilbakemelding.

Utviklet av: STABSTRATEGI Per Stabell

Du finner mer på min hjemmeside: https://stabstrategi.no og på LinkedIn