karriere, papir, origami

Troverdighet er selve grunnlaget for lederskap;
Medarbeidere må fremfor alt tro på sin leder. De  må tro at de kan stole på lederens utsagn og løfter, at lederen vil gjennomføre  det som sies, at lederen er oppglødd med hensyn til kursen som er lagt og at lederen har nødvendig kunnskap og evne som kreves for å lede.

 

 

Uansett ytre forhold er troverdighet en av de vanskeligste egenskaper en leder kan skaffe seg (det gjelder selvsagt også for medarbeider). Det er også den skjøreste. Lederen må gradvis gjøre seg fortjent til den – det kan ta måneder og år og den kan mistes der og da. Noen har en tabbekvote, men den varer ikke evig. Har lederen først mistet sin troverdighet kan den ikke vinnes tilbake.

Ønsker du mer om lederskap? Registrer deg her: http://eepurl.com/dyew95