En enkel test for deg som vil reflektere over eget lederskap

Ta stilling til følgende 7 utsagn og rangèr på en skala fra
1 til 7, sett ring rundt ett tall.

Det er viktig at du svarer og ut fra din egen opplevelse.

1. Jeg er  opptatt av  mål og resultater 

    1          2          3         4         5         6          7
    helt uenig                                                 helt enig

2. Mine personlige mål for  å arbeide i virksomheten  er kjent

    1          2          3         4         5         6          7
    helt uenig                                                 helt enig

 3. Jeg er opptatt av å utvikle virksomheten som organisasjon .

     1          2          3         4         5         6          7
    helt uenig                                                 helt enig

 4. Jeg  motiverer til lagarbeid

      1          2          3         4         5         6          7
      helt uenig                                                 helt enig

5. Jeg samarbeider aktivt og konstruktivt med alle ansatte

      1          2          3         4         5         6          7
      helt uenig                                                 helt enig                                                                                                                                                

6. Jeg gir de ansatte handlefrihet

     1          2          3         4         5         6          7
     helt uenig                                                 helt enig

 7. Jeg ser etter muligheter i vanskelige situasjoner

     1          2          3         4         5         6          7
     helt uenig                                                 helt enig

woman, beautiful, girl

Jeg ber deg reflektere litt over hvilken av de syv
påstandene utfordrer meg mest eller minst – og hvilke
tanker gjør du deg over det – og hvordan tror du dine
medarbeidere vil rangere deg som leder i denne testen?

Tør du teste det ut?

Enda en øvelse utviklet av

Per Stabell
Mentor/organisasjonspedagog

 

 

mark marker hand write glass feedback exchange of ideas debate discussion entertainment parley talk interview conversation speech and conversational exchange consultation dispute change speech dialogue feedback feedback feedback feedback feedback interview

Ønsker du drøfte dine svar?

Ta uforpliktende kontakt!