hands, soil, plant

Knagg nr. 3. Lederen gjør andre i stand til å handle

Lederskap er lagarbeid- fordi ingen ledere kan realisere sine mål alene, og et godt lag forutsetter en tydelig leder. Gode ledere skaffer seg alltid for å skaffe seg den hjelpen og støtten som trengs  for å gjennomføre et prosjekt og de nøyer seg ikke bare med sine nærmeste medarbeidere. De involverer andre ledere, kunder og leverandører – alle som kan bidra til å realisere målene og som må leve med resultatet. Lederen sørger på den måten for at de som skal produsere resultatene føler seg viktige, kompetente, involverte og at ledelsen bryr seg om dem.

Vil du lese mer så finner du e-boken her: https://stabstrategi.no