Er du leder i dag så utøver du ledelse og det er enten godt eller dårlig.  Jeg mener at ingen fortjener dårlig ledelse.
Noen hevder sågar at 40% av alle ledere utøver ledelse som ingen fortjener. Noen vil kanskje hevde at tallet er enda høyere. Uansett så betyr det at arbeidsdagen er en prøvelse for alt for mange. En ting er sløsing med energi og produktivitet, en annen ting er forsuring av det psykososiale arbeidsmiljøet.  Hva så når  lederstil og forventninger til ledere eller arbeidsmiljø ikke underlegges kartlegging eller  evaluering?

Jeg har vært privilegert som har fått jobbe mye med arbeidsmiljøutfordringer,  leder- og organisasjonsutvikling i både offentlig og privat sektor, over mange år. I den anledning har jeg vært på utkikk etter et konsept for å utvikle godt lederskap.

lecture, lecturer, man

Til slutt fant jeg ut at jeg måtte utvikle konseptet selv. På 90-tallet ble jeg anmodet om å holde et foredrag om lederskap for ledere og selgere et stort forsikringsselskap. Senere ble jeg bedt om å lage et 2 dagers seminar for skoleledere i en liten kommune på mørekysten. Foredraget ble konvertert til et seminar og da var veien kort til å utvikle dette videre. Hele lederutviklingsprogrammet er under stadig utvikling der overskriften er:

5 prinsipper for bedre lederskap

Det er utviklet mange definisjoner omkring begrepet ledelse og lederskap. Det kan gjerne ende opp med en semantisk debatt om  det er mulig å skille mellom begrepene. Jeg har valgt å skille dem ved å hente en definisjon på ledelse og laget min egen definisjon av lederskap.

meditation, inquiry, contemplation

Pixabay

Jeg fant følgende definisjon for ledelse hos Grøholt.1984:15:

‘Ledelse er målrettet, problemløsende samspill som foregår på en aktiv og bevisst måte’

Målet mitt er en lederutviklingsprosess basert på bevisste verdivalg. Derav min valgte  definisjon:

‘Lederskap er de bevisste valg av verdier, egenskaper og prinsipper som lederen har som fundament for å utøve ledelse i det daglige’

For å underbygge denne definisjonen har jeg skrevet en serie artikler. En komprimert del kan stå på egne ben som et  enkeltstående foredrag eller som en innledning til en lederutviklingsprosess i gruppe eller individuelt .
Individuelle opplegg kan også gjennomføres over nett eller mobil.

Hele opplegget samlet vil komme som et kompendium til den enkelte deltaker.

stamp, post, letters

Pixabay

Du finner allerede enkeltstående artikler om lederskap på medium.com, LinkedIn og https://stabstrategi.no.

Er det flere som ønske å kjøpe kompendiet seperat vil jeg selvsagt vurdere å samle det i en elektronisk bok.

Meld gjerne din interesse til per@stabstrategi.no