question, question mark, exclamation point-1500086.jpg

Mange ledere mangler dessverre konkret kunnskap om hvordan de oppleves av sine medarbeidere. Den som mangler kunnskap om hvilke forventinger medarbeiderne har til deg som leder vil ofte ikke forstå hvor og hvorfor problemer oppstår. Mange har nok en anelse eller magefølelse om hvor de står. Blir du kjent med dine medarbeideres forventninger så kan du velge å gjøre noe med det. Er det forventinger du ikke ønsker å gjøre noe med, så får du en god anledning til å formidle det også.

Jeg har vært så privilegert at jeg har fått lov til å kartlegge mange ledere, i private som i offentlige virksomheter, om hvilke forventninger medarbeiderne har til sin leder.

Tenk å få innsikt i hvilke forventninger dine ansatte har til deg, og dermed i hvilken grad ditt lederskap er forankret hos dine medarbeidere. Og hvor er dine forbedringsområder! Høres ikke det mer spennende enn skummelt ut?

affirmations, appreciations, positivity-441457.jpg

Uansett hvilke tilbakemeldinger lederne har fått gjennom mine kartlegginger, sier alle at de opplever seg som heldige; denne nye kunnskapen ville de ikke vært foruten! Dette gjelder uansett om lederen har fått tilbakemelding om hvor de gjør det bra eller hvor de har sine forbedringsområder.

Alle ledere har et potensial for enda bedre lederskap, hva med deg?

Du kan jo bruke noe av tiden fremover til å reflektere over i hvilken grad du fyller dine medarbeideres forventninger.

Jeg har lang erfaring på området og kan bidra til en slik kartlegging på din arbeidsplass.  Til nå er resultatet svært overraskende for de fleste ledere. Når du vet hvor skoen trykker kan du mer bevisst velge hva du ønsker å endre.

Ta kontakt når du vil vite mer: pestabel@gmail.com eller sms til 91616215.

Du finner en del anbefalinger under min profil på Linkedin og mer info på stabstrategi.no