Jeg prøver meg på en enkel definisjon av begge:

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 86fce6978d34ed717573c821c4f66406.jpg

‘Ledelse er å legg til rette for at alle ansatte kan gjøre jobben sin best mulig’

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er ea30b7072af6003ecd0b4401ef444f94eb6ae3d01cb2114392f1c77d_640.jpg

‘Lederskap er å kjenne seg selv, ha avklart egne verdier og mål som leder og leve etter dette i praksis!

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er eb35b00a29f2053ecd0b4401ef444f94eb6ae3d01cb2124292f0c770_640.jpg

Kan du tenke deg at forandring vil være til beste for deg og jobben din?

Jeg har noe ledig kapasitet og gode verktøy til å hjelpe deg , enten du har en enkel problemstilling som du vil reflektere over noen timer eller noe som krever en lengre prosess. Kanskje du egentlig bare ønsker bli bedre kjent med deg selv? Økt bevissthet omkring egne kommunikative ferdigheter kan være en meget god start. 

Mange bedriftsledere og andre i ledende jobber henter ikke ut sitt potensial (sine ubrukte ressurser) fordi alt går for fort og tid til å reflektere har blitt en tilbakevendende mangelvare. Erfaringen er at mange kommer langt med bare få timer veiledning.

Vil du gjerne bli bedre kjent med deg selv og hvorfor ting blir som de blir, så er det en god start. Med digitale plattformer er avstand ingen hindring og i noen sammenhenger en fordel.

Jeg har lang og bred erfaring. I tillegg til organisasjonsutvikling er min styrke den personlige utviklings- eller endringsamtalen. 

En vet jo egentlig aldri når behov for ekstern bistand oppstår. Å ligge i forkant kan være løsningen.

Noen i ditt nettverk vil kanskje også ha nytte av en samtalepartner? 

Ta kontakt nå for å avklare om vi har kjemien som skal til.

Du finner mer på https://stabstrategi.no og LinkedIn (Her finner du også noen anbefalinger).